Modem do emisji cyfrowych V5.7 DV

Wszystkim zainteresowanym przedstawiam najnowsza konstrukcję modemu 
do emisji cyfrowych mojego projektu i wykonania.
Pragnę poinformować, że całość modemu została wykonana w Polsce.

Płytki PCB wykonane w fabryce w okolicach Warszawy, części elektroniczne
lutowane w zakładzie w Lublinie,obudowy wykonywane i malowane w Chełmie.

Większość części elektronicznych zakupione zostało w polskich sklepach
internetowych. Jedynie nieliczne elementy elektroniczne które 
są niedostępne w Polsce zostały sprowadzone z zagranicy.

Ten modem to polska myśl techniczna i polskie wykonanie.

Interfejs do emisji cyfrowych przeznaczony jest do łączenia radiostacji
amatorskiej tzw. transceiver-a z komputerem PC w celu sterowania radiem,
odbioru i nadawania emisjami cyfrowymi. Możliwa jest praca zarówno
poprzez sprzętowe kluczowanie nadajnika FSK, CW jak również poprzez
modulację nadajnika sygnałem audio generowanym poprzez interfejs AFSK.

Interfejs został dostosowany i przetestowany 
do pracy z następującymi programami:

Logger32
MMTTY
MMVARI
CW SKIMMER
CW GET
CW TYPE
UR5EQF Log
MIXW
FLDIGI
N1MM Logger
DX Lab

W przypadku problemów z konfiguracją w/w programów w zakresie emisji
cyfrowych lub komunikacji z radiem służę wsparciem 
przez telefon numer: 514145525.

Przed wykonaniem telefonu do mnie przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Nie udzielam wsparcia via e-mail lub komunikatory internetowe.

Nie udzielam wsparcia dotyczącego obsługi programów związanych 
z programami do emisji cyfrowych np. program logujący - wsparcia w tym
zakresie należy szukać w instrukcjach lub u autora programu.

UWAGA: program HAM RADIO de LUX V6... nie został przetestowany gdyż 
autorzy programu nie dostarczyli wersji komercyjnej do testów - dlatego
też nie jest zalecany przeze mnie do pracy emisjami cyfrowymi z moim
interfejsem, nie udzielam wsparcia przy konfiguracji i ustawieniach
tego programu !!!

Interfejs NTH V5.7 PRO zbudowany jest w oparciu o wieloletnie 
doświadczenie zdobyte podczas projektowania i budowy układów 
elektronicznych oraz pracę na radiostacji emisjami cyfrowymi, 
jak również dzięki uwagom i postulatom użytkowników moich 
dotychczasowych konstrukcji.

Do budowy interfejsu wykorzystano najnowszej generacji komponenty 
elektroniczne renomowanych firm takich jak TEXAS INSTRUMENTS, FTDI, 
LINEAR TECHNOLOGY.

Zastosowano technologię pełnej izolacji optyczno-galwanicznej w celu 
zabezpieczenia i odseparowania wzajemnego wpływu urządzeń radiowych 
z komputerem. Izolacja taka jest również doskonałym zabezpieczeniem 
przed przepięciami i mikro wyładowaniami mogącymi wystąpić w 
instalacjach internetowych oraz w liniach energetycznych. 
Zabezpiecza to w znacznym stopniu drogi sprzęt radiowy i komputerowy 
przed uszkodzeniem.

Interfejs został zaprojektowany aby jego instalacja i obsługa była 
możliwie jak najprostsza. Wybór radia do współpracy odbywa się poprzez 
wymianę okablowania (w przypadku starych TRX KENWOOD i YAESU – wymagane 
jest przestawienie zworki wewnątrz interfejsu). Elementy regulacyjne 
w modemie to potencjometry poziomu sygnału wej/wyj, które w zasadzie 
po ustawieniu przy pierwszym uruchomieniu można nie dotykać przez cały 
okres użytkowania interfejsu.

Urządzenie to zostało zbudowane na fabrycznej płytce PCB dwustronnej, 
z metalizacją otworów i soldermaską, która to została zaprojektowana 
pod kontem minimalizacji zakłóceń i bardzo dobrej separacji.

Interfejs jest rozwojowy i umożliwia rozbudowę o moduły opcjonalne, 
wewnątrz znajduje się złącze SV6 do ich montażu:

1. Dodatkowy separowany port CAT w standardzie RS232C lub TTL 
do drugiego TRX-a (sterowanie radiem poprzez komendy CAT).

2. HotSpot D-star z mikro nadajnikiem pracującym w paśmie 70cm 
z wyjściem SMA do podłączenia anteny zewnętrznej.

3. Modem GMSK D-star ze złączem do podłączenia TRX-a UKF FM 
z wej/wyj 9600Bd

4. Zespolony moduł CAT i HOTSPOT D-star na jednej płytce PCB.

 Schemat blokowy:Wygląd zewnętrzny

Wnętrze modemuWnętrze modemu z zamontowanym modułem opcjonalnym CAT do drugiego TRX-aWnętrze modemu z zamontowanym modułem opcjonalnym HOTSPOT D-StarInstrukcja obsługi

Sterowniki